Object

Title: Psychologiczne bariery efektywnego zarządzania innowacjami

Title in english:

Psychological Barriers in Effective Innovation Management

Creator:

Kożusznik, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 346-355

Abstrakt:

Wobec gwałtownie zmieniającej się technologii w świecie globalnym i coraz silniejszej ekspansji gospodarczej krajów Azji, jeśli nasza postindustrialna cywilizacja chce przetrwać, musi wykorzystać ludzką kreatywność i zdolność do przystosowywania się do zmian. By to osiągnąć, organizacje muszą wykorzystać ludzką inwencję, empatię i pragnienie sensu. Oznacza to, że wiedza i umiejętności psychologiczne mają kluczową rolę wobec konieczności wyzwolenia kreatywności, transferu innowacji, ich wdrażania i przyswajania. Jak wskazują wyniki badań, w procesie tworzenia, transferu i wdrażania innowacji wciąż jest wiele psychologicznych barier, które mogą zostać pokonane, jeśli psychologia będzie traktowana w procesie innowacyjnym przez inne dyscypliny jak partner i gdy sami psychologowie z determinacją włączą się do wspierania i doskonalenia procesów innowacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121200

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information