Object structure
Title:

Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

CEO Role in Talent Management

Creator:

Kopeć, Jacek

Subject and Keywords:

topmenedżerowie ; identyfikacja ; przyciągnięcie ; rozwój ; motywowanie ; utrzymanie talentów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 307-314

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano, jak topmenedżerowie firm powinni podchodzić do utalentowanych pracowników, aby osiągnąć sukces na rynku. Umiejętne zarządzanie talentami wymaga podjęcia odpowiednich działań w takich obszarach owego zarządzania, jak: identyfikacja, przyciągnięcie, rozwój, motywowanie i utrzymanie talentów. W artykule uwagę skupiono na roli topmenedżerów w tych obszarach zadaniowych zarządzania talentami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: