Object structure
Title:

Czy ekonomia wiedzy powoduje zmianę roli menedżera?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Whether Knowledge Economy Changes Classical Layout of Managerial Role?

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

nowa gospodarka ; renta ekonomiczna ; mentor ; moderator ; innowator ; pośrednik

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 678-687

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie ról menedżera w organizacjach biznesowych funkcjonujących w ramach nowej gospodarki. Ukazano w nim ewolucję kształtowania się tzw. klasycznego podejścia zarządzania z punktu widzenia roli menedżera. Przedstawiono podstawowe zasady zarządzania opartego na podejściu zasobowym ze szczególnym uwzględnieniem kategorii renty ekonomicznej, którą organizacja może przywłaszczyć z zasobów, zwłaszcza renty w rozumieniu Ricardo, renty organizacyjnej czy renty menedżerskiej. W efekcie rozważań prowadzonych w artykule można postawić tezę, że rola menedżera odnosi się do budowania wartości, a zasoby sprzyjają temu celowi, gdyż są podstawą przywłaszczania renty ekonomicznej. W tekście na podstawie literatury i badań empirycznych przestudiowano role menedżera w nowej gospodarce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: