Object

Title: Motywacyjne oddziaływanie menedżera w warunkach kryzysu gospodarczego

Title in english:

Motivating Employees in Economic Crisis

Creator:

Kopertyńska, Maria Wanda

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 315-324

Abstrakt:

Czas kryzysu jest okresem trudnym dla pracodawcy i pracownika. Pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy, pracodawcom zaś zależy, aby zatrzymać kluczowych pracowników w firmie i utrzymać motywację pracowników na określonym poziomie. Szczególna rola w tym okresie przypada kadrze menedżerskiej. Doświadczenia badawcze wskazują, że menedżerowie w różnym stopniu wykorzystywali możliwości bodźcowego oddziaływania na pracowników w czasie kryzysu. Ci, którzy uznali, że motywowanie jest ważne, w pierwszej kolejności koncentrowali swoją uwagę na wykorzystaniu motywatorów pozapłacowych. Wśród nich, jak wskazują doświadczenia badawcze, ważne miejsce przypada komunikacji, okazywaniu wsparcia, docenianiu pracowników, wyrażania uznania. Bardzo istotne są też atmosfera w pracy, ścieżki kariery, a także możliwość szkolenia i doskonalenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121197

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information