Object structure
Title:

Coaching w ujęciu systemowym i procesowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coaching in Systemic and Process Approach

Creator:

Fornalczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

coaching ; proces coachingu ; coaching w organizacji ; coaching systemowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 193-202

Abstrakt:

Niniejszy tekst dotyczy problematyki coachingu w ujęciu procesowym i systemowym będącym odpowiedzią na podejście ad hoc czy intuicyjne. W pierwszej części tekstu autorka definiuje najważniejsze cechy podejścia procesowego, jego etapy i korzyści. Podkreśla, iż coaching jako proces pozwala na planowanie, kontrolę działań, ich korektę, a w efekcie na zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych prac. W części drugiej przybliża filozofię wielowymiarowego spojrzenia na rozwój umiejętności jednostki w powiązaniu z całą organizacją postrzeganą jako system. Definiuje pojęcie coachingu systemowego, jego specyfikę i omawia zalety, m.in.: uzyskanie synergii, poprawę współpracy czy przepływu informacji między komórkami, jednostkami w organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: