Object

Title: Zastosowania psychologii społeczności w zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy

Title in english:

Applications of Community Psychology in Management of Knowledge-based Economy

Creator:

Witkowski, Stanisław A.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 827-842

Abstrakt:

Wobec rosnącej złożoności problemów zarządczych w gospodarce opartej na wiedzy konieczne stało się korzystanie przez menedżerów z dorobku nauk społecznych. Psychologia społeczności może być jedną z dyscyplin szczególnie pomocnych w rozwiązywaniu nowych i tradycyjnych problemów menedżerskich. Idee tej gałęzi psychologii można podzielić na dwie grupy: 1) zagadnienia, które od pewnego czasu są obecne w zarządzaniu (prewencja, koncentracja na mocnych stronach i kompetencjach, poczucie wspólnoty w przedsiębiorstwie, wprowadzanie zmian); 2) zagadnienia psychologii społeczności, których nowatorski wkład do zarządzania może być większy - umacnianie, perspektywa ekologiczna, szacunek dla zróżnicowania, action research, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121258

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information