Object structure
Title:

Próba identyfikacji i oceny skuteczności obszarów bieżącego zarządzania z perspektywy szczebla wykonawczego we współczesnych przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Trial to Identify and Evaluate the Efficiency of Daily Management Areas from the Perspective of Workers in Contemporary Companies

Creator:

Flieger, Michał

Subject and Keywords:

system zarządzania ; system motywacyjny ; przewaga konkurencyjna ; perspektywa pracownicza ; efektywność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 181-192

Abstrakt:

W zarządzaniu przedsiębiorstwem firmy starają się znaleźć swoją przewagę konkurencyjną. Referat jest próbą określenia kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy pracowników. Badania wykazały różne elementy w różnym stopniu motywujące pracowników. Wiele z nich przedsiębiorstwa mogą zastosować bez większego nakładu czasu i kosztów, przy czym według badań wzrost efektywności pracy w ten sposób osiągnięty może być znaczny. Wskazano działania, które powinny być zaniechane przez kierowników, ponieważ zdecydowanie wpływają na spadek motywacji i efektywności pracy, np. mobbing, zbyt częste zmienianie celów, nieodpowiedni styl zarządzania, niedotrzymywanie słowa. Dowiedziono, że bardzo ważną rolę mają elementy finansowe systemów motywacyjnych, zwykle prowadzą one bowiem do zwiększenia efektywności i wydajności pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: