Object structure
Title:

Rozważania na temat narodowego stylu zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A few Remarks on Nation Management Style

Creator:

Stańczyk, Sylwia

Subject and Keywords:

międzynarodowy styl zarządzania ; właściciel a kultura organizacyjna ; różnorodność kulturowa w zarządzaniu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 668-677

Abstrakt:

Globalizacja i otwieranie się jednych krajów na drugie zwraca uwagę na problemy przywództwa i praktyk organizacyjnych w różnych krajach. Celem artykułu jest poszukiwanie zależności pomiędzy praktykami i wartościami właścicieli - zarządzających - oraz wartościami kultur narodowych, które determinują narodowe style zarządzania. Analiza problemu jest przeprowadzona na podstawie skandynawskiego i polskiego stylu zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: