Object

Title: Wiedza ukryta, inteligencja praktyczna i intuicja w pracy menedżera

Title in english:

Tacit Knowledge, Practical Intelligence and Intuition in Manager's Job

Creator:

Witkowski, Stanisław A. ; Stopyra, Łucja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 812-826

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie wiedzy ukrytej, inteligencji praktycznej i intuicji jako istotnego zasobu decydującego o kompetencjach menedżera. Przedstawiono w nim badania dotyczące roli omawianych fenomenów (Sternberg, Argyris, Shirley, Langan-Fox). Zaprezentowano model nabywania wiedzy ukrytej według Sternberga [1999] oraz model menedżerskiej wiedzy praktycznej [Wagner, i Sternberg 1987]. Szczególne miejsce poświęcono pomiarowi tychże fenomenów. Przedstawiono charakterystykę menedżera posługującego się intuicją i opisano funkcjonowanie osób obdarzonych intuicją w określonych środowiskach pracy. W artykule sformułowano problemy badawcze i wdrożeniowe istotne dla badań i zastosowań omawianych zagadnień.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121257

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information