Object

Title: Umiejętności menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych (w świetle badań sondażowych)

Title in english:

Manager's Skills in Virtual Organization

Creator:

Kołodziejczyk, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 297-306

Abstrakt:

Wirtualno-sieciowe warunki funkcjonowania zespołów zadaniowo-projektowych modyfikują sposób zarządzania przez menedżera. W zmienionej sytuacji potrzebne są dodatkowe/zmodyfikowane umiejętności zarządzania pozwalające uzyskać zakładane cele. Istotne tu są: przygotowanie zawodowe, inteligencja emocjonalna i specyficzne predyspozycje. Niniejszy artykuł przedstawia wstępne wyniki badań pilotażowych dotyczących tytułowego zagadnienia. Na podstawie wyników wstępna analiza porównawcza z wcześniejszymi wynikami badań oraz danymi zawartymi w literaturze nie pozwoliła na stwierdzenie jakościowych różnic między umiejętnościami menedżera funkcjonującego w strukturach tradycyjnych (hierarchicznych) oraz wirtualno-sieciowych; zdiagnozowane różnice mają raczej charakter ilościowy (niż jakościowy).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121195

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information