Object

Title: Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego

Title in english:

The statement on human capital of organization as a modern tool of personnel manager

Creator:

Łukasiewicz, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 429-438

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy kapitału ludzkiego jako potencjalnego zasobu determinującego osiąganie przewagi konkurencyjnej przez organizacje. W analizie tej szczegółowym rozważaniom poddano warunki, jakie muszą spełniać zasoby, aby mogły wpływać na przewagę konkurencyjną. Do warunków tych zaliczono: wartość, rzadkość, imitacyjność oraz substytucyjność. Omówiono również propozycję sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego organizacji, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o kapitale ludzkim różnym grupom interesariuszy. Sprawozdanie to może być traktowane jako nowe narzędzie wykorzystywane przez menedżerów personalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121208

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information