Object structure
Title:

Inteligencja wieloraka i jej znaczenie w rozwoju kadry kierowniczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multiple Intelligence and its Significance in Managers' Development

Creator:

Broniewska, Grażyna

Subject and Keywords:

emocje w organizacji ; inteligencja wieloraka ; inteligencja emocjonalna ; empatia ; kierownicy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 100-109

Abstrakt:

Szukając predyktorów sukcesów kierowniczych, wskazano przydatność koncepcji inteligencji wielorakiej, zwłaszcza spopularyzowanej przez D. Golemana inteligencji emocjonalnej (EQ). Podkreślono niewłaściwość popularnego przez wiele lat poglądu, według którego miernikiem inteligencji jest iloraz IQ, i wskazano, że niedostatek umiejętności emocjonalnych (społecznych) może powodować, że nawet osoby o najwyższym ilorazie IQ (inteligencji określanej mianem racjonalnej czy akademickiej), nie potrafią właściwie postępować w kontaktach z innymi. Wskazano również na zastosowanie inteligencji emocjonalnej w pracy zawodowej, szczególnie w działalności usługowej i w pracy kierowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: