Object structure
Title:

Role, funkcje i umiejętności agentów i menedżerów wiedzy w procesach outsourcingowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Roles, Functions and Skills of Knowledge Agents and Managers in Outsourcing Processes

Creator:

Perechuda, Kazimierz ; Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

outsourcing ; zarządzanie outsourcingiem ; zarządzenie wiedzą ; agenci wiedzy ; menedżerowie wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 576-583

Abstrakt:

Referat obejmuje następujące zagadnienia: rozwój i ekspansję rynku usług outsourcingowych, role i funkcje menedżera outsourcingu, definicje menedżerów i agentów wiedzy oraz ich nowe funkcje w procesach komunikacji i transferu wiedzy między stronami kontraktów outsourcingowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: