Object

Title: Organizacyjno-sytuacyjne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu

Title in english:

Situational and Organizational Factors Connected with Burn-out Syndrome

Creator:

Ślazyk-Sobol, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 764-773

Abstrakt:

Wypalenie zawodowe to temat wielu debat naukowych i praktycznych rozwiązań w postaci programów profilaktycznych i warsztatów szkoleniowych. Artykuł porusza kwestie związane z organizacyjnymi i sytuacyjnymi czynnikami dotyczącymi zjawiska wypalenia. Zawiera przegląd teorii przedmiotu i koncentruje się na wybranych aspektach organizacyjnych sprzyjających pogłębianiu się oraz rozwojowi wypalenia. Ważną implikacją teoretycznych refleksji wydaje się ciągłe uwrażliwianie kadry zarządzającej na znaczenie kreowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego, ale także podkreślanie konieczności szkoleń i treningów dla pracowników w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, pogłębiania kompetencji psychospołecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121252

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information