Object structure
Title:

Kompetencje menedżerów w organizacjach publicznych: teoria a praktyka zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competencies of Public Managers. Theoretical and Practical Issues

Creator:

Kożuch, Barbara

Subject and Keywords:

menedżer ; kompetencje ; organizacje publiczne ; współdziałanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 337-345

Abstrakt:

Kompetencje menedżerów coraz częściej stają się obiektem zainteresowań badaczy. W ograniczonym stopniu dotyczy to kompetencji menedżerów publicznych. W artykule została przedstawiona próba częściowego wypełnienia powstałej luki. Jego celem jest zdefiniowanie pojęcia "menedżer publiczny" i jego najważniejszych specyficznych kompetencji. Na podstawie przeprowadzonych wywodów menedżerów organizacji publicznych określono jako kierowników różnego szczebla, rozwiązujących problemy zarządzania zgodnie z kryteriami racjonalności politycznej, uwzględniając przy tym racjonalność ekonomiczną właściwą gospodarce rynkowej. Ustalono, iż główną składową ich kompetencji jest umiejętność współdziałania międzyorganizacyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: