Object structure
Title:

Menedżer na przełomie XX i XXI w. funkcjonujący w organizacjach na terenie Polski (zagadnienia epistemologiczne oraz wyniki badań)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager at the Turn of the Twentieth and Twenty-First Century Working in Poland (in the Light of Research)

Creator:

Antczak, Zbigniew

Subject and Keywords:

menedżer współczesny ; kompetencje ; kwalifikacje ; wyniki badań ; epistemologia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 15-24

Abstrakt:

Po zarysowaniu przeobrażeń w otoczeniu i w samej organizacji, rozpatrzeniu zagadnień ontologiczno-epistemologicznych, zakresów znaczeniowych pojęć kwalifikacji, kompetencji i umiejętności oraz zrelacjonowaniu badań nad kompetencjami menedżerów na przełomie wieku XX i XXI funkcjonujących w organizacjach na terenie Polski autor dokonał jakościowego podsumowania rozważań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: