Object

Title: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowy obszar odpowiedzialności menedżerskiej

Title in english:

Creating Enterprise Image as a New Area of Manager's Responsibility

Creator:

Głuszek, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 203-213

Abstrakt:

Do najważniejszych zadań kierownictwa należy kształtowanie pozytywnej reputacji firmy. Odpowiedzialność menedżerów dotyczy wzmacniania pięciu czynników decydujących o dobrym wizerunku przedsiębiorstwa wśród jego interesariuszy. W odniesieniu do widoczności rola liderów koncentruje się na budowaniu dobrych relacji z mediami i odpowiednim wyborze, organizacji i kontroli działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W obszarze wyróżniania się kierownictwo odpowiada za właściwy wybór wartości organizacyjnych, skuteczne ich upowszechnianie i wbudowywanie we wszystkie elementy sytemu zarządzania, wybór atrybutów najpełniej identyfikujących firmę oraz kontrola działań pozycjonujących i prezentujących otoczeniu markę przedsiębiorstwa. W odniesieniu do wzmacniania autentyczności top management jest odpowiedzialny za konsensus co do rozumienia tożsamości firmy wśród pracowników, dbałość o jasne przekazywanie tożsamości interesariuszom przez odpowiednią strategię komunikacji, czuwanie nad zgodnością tych deklaracji z zachowaniami firmy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121185

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information