Object structure
Title:

Duch organizacji - próba stworzenia modelu na podstawie zaangażowania organizacyjnego, orientacji rozwojowej i religijności pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

L'esprit de Corp - the Organizational Commitment, Growth Orientation and Religious Commitment model

Creator:

Polak, Jarosław ; Chrupała-Pniak, Małgorzata

Subject and Keywords:

zaangażowanie organizacyjne ; orientacja rozwojowa ; zaangażowanie religijne ; wartości ; zachowania organizacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 606-616

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia relacji i zależności między zaangażowaniem organizacyjnym i orientacją rozwojową jednostki, rozumianą jako długofalowa i ogólna, bazująca na wartościach tendencja ludzka pojawiająca się w ważnych wyborach życiowych związanych z karierą, a jej zaangażowaniem religijnym przyjmującym postać zaangażowania interpersonalnego i intrapersonalnego, a także deklarowanego poziomu jawności swoich przekonań religijnych w pracy. Skoncentrowano się na ekonomicznym wymiarze pracy człowieka w organizacji i na tzw. duchu organizacji związanym z wartościami i duchowością tworzących ją jednostek. Motywem przewodnim jest zainteresowanie autorów psychologicznymi aspektami pracy, gdy praca staje się dla człowieka czymś więcej niż tradycyjnie kojarzone z nią zarabianie pieniędzy czy "robienie" kariery.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: