Object structure
Title:

Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem - diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager in the Situation of Risk of Mobbing in an Organisation - Diagnosing, Intervention and Counteracting

Creator:

Durniat, Katarzyna

Subject and Keywords:

mobbing ; kwestionariusz SDM ; patologie organizacyjne ; ofiara mobbingu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 160-168

Abstrakt:

Artykuł dotyczy rozpoznawania mobbingu i przeciwdziałania mu w miejscu pracy. Autorka artykułu, wieloletnia badaczka mobbingu w polskich organizacjach, prezentuje wybrane elementy autorskiego modelu mobbingu wsparte wynikami badań własnych. Wyniki tych badań ukazują charakter opisywanego fenomenu i rolę społecznych, kulturowych oraz organizacyjnych uwarunkowań opisywanej patologii w pracy. Autorka wskazuje również na inne bliskie mobbingowi dysfunkcyjne zachowania organizacyjne, które niekiedy niesłusznie utożsamiane są z mobbingiem. Podjęte rozważania pozwalają na wysnucie wielu ważnych, implementacyjnych wniosków dla pragnących przeciwdziałać mobbingowi w organizacji pracodawców i menedżerów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: