Object structure
Title:

Profesjonalizacja pracy kierowniczej w organizacjach sektora publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professionalization of Managerial Work in Public Sector Organizations

Creator:

Lachiewicz, Stefan

Subject and Keywords:

profesjonalizacja ; praca kierownicza ; sektor publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 390-398

Abstrakt:

Profesjonalizacja pracy kierowniczej jest podstawowym warunkiem wysokiej sprawności zarządzania organizacjami. Dotyczy to także jednostek sektora publicznego, do których formuła profesjonalnego kierownictwa dotarła później niż do sfery biznesu. W artykule przedstawiono formy i uwarunkowania profesjonalizacji pracy kierowniczej na przykładzie rozwiązań stosowanych w jednostkach służby zdrowia. Duża skala i ranga decyzji podejmowanych przez dyrektorów szpitali i innych przedstawicieli kierownictwa naczelnego w zakładach ochrony zdrowia uzasadnia szczególnie potrzebę menedżerskiego podejścia do kierowania tymi jednostkami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: