Object structure
Title:

Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako egzemplifikacja koncepcji zarządzania talentami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Lower Silesian Talented at Sports Project as an Example of Talents Management Concept

Creator:

Panfil, Łukasz

Subject and Keywords:

talent ; zarządzanie talentami ; model szkolenia ; uzdolniony sportowo Dolnoślązak ; diagnozowanie ; wspieranie rozwoju

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 556-564

Abstrakt:

W sporcie do uzyskania wysokiego poziomu konieczne jest posiadanie uzdolnień do gry (talentu). W sprzyjających warunkach w 8-, 10-letnim procesie treningowym są one przekształcane w umiejętności. Uzdolnienia sportowe są wartością unikalną, są wrodzone i konieczne wydaje się odpowiednie zarządzanie nimi. Istotna jest też walka o talenty w spor-cie, coraz trudniejsza w obliczu globalizacji i różnych jej przejawów. Firmy sportowe bowiem przewagę konkurencyjną uzyskują m.in. przez wysokie kompetencje swoich pracowników, a te kształtowane są na bazie uzdolnień. Uwzględniając światowe trendy, a także niską efektywność tradycyjnego systemu zarządzania młodymi utalentowanymi sportowcami w Polsce, pod koniec 2009 r. zainicjowano projekt pn. "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak", którego głównym celem jest diagnozowanie, monitorowanie i wspieranie uzdolnień go gry.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: