Object structure
Title:

Kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej korporacji międzynarodowej w gospodarce opartej na wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Qualifications and Competence of Managerial Staff in an International Corporation in the Knowledge-Based Economy

Creator:

Stor, Marzena

Subject and Keywords:

korporacja międzynarodowa ; kadra menedżerska ; kwalifikacje ; kompetencje ; gospodarka oparta na wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 699-712

Abstrakt:

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w sytuacji intensyfikowania się procesów umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i globalizacji gospodarki światowej stawia korporacje międzynarodowe oraz stosowane w nich koncepcje, metody i strategie zarządzania przed nowymi wyzwaniami. W tym kontekście głównym celem artykułu jest omówienie tych kwalifikacji i kompetencji kadry menedżerskiej, które mają istotne znaczenie dla korporacji międzynarodowych ze względu na specyficzne uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Prowadzona dyskusja osnuta jest wokół tezy, że GOW stawia przed międzynarodową kadrą menedżerską nowe wymagania ze względu na jej cechy psychologiczne, wiedzę, umiejętności i kompetencje determinowane specyficznymi czynnikami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego korporacji międzynarodowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: