Object structure
Title:

Kluczowe zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key Principles of Management of Own Personal and Professional Success

Creator:

Bieniok, Henryk ; Hoffmann, Kinga

Subject and Keywords:

menedżer ; spółdzielnia ; partycypacja decyzyjna ; kontrakt menedżerski

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 80-89

Abstrakt:

W opracowaniu odniesiono się do zagadnienia realizacji prawa do partycypacji decyzyjnej przede wszystkim przez członków spółdzielni świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa spółdzielczego. Uwagę skoncentrowano na przesłankach, sposobach i skutkach realizacji tych uprawnień w okolicznościach stosowania w spółdzielni tzw. zarządzania o charakterze menedżerskim. Stąd też prowadzone wywody poprzedzono rozważaniami dotyczącymi wykorzystywania idei zarządzania menedżerskiego w spółdzielczości. Odniesiono się również, traktując to jako tło dla dalszych wywodów - do istoty partycypacji decyzyjnej, w tym jej odmian i form specyficznych dla przedsiębiorstwa spółdzielczego. Przeprowadzone rozważania uzupełniono odwołaniami do badań obcych prezentowanych w literaturze przedmiotu, jak i badań własnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: