Object structure
Title:

Kultura narodowa jako determinanta rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach amerykańskich i japońskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

National Culture as a Determinant of Employee Development in American and Japanese Enterprises

Creator:

Białas, Sylwia

Subject and Keywords:

rozwój pracowników ; kultura narodowa ; przedsiębiorstwa zagraniczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 55-66

Abstrakt:

Globalizacja prowadząca do internacjonalizacji przedsiębiorstw niesie ze sobą konieczność poznania specyfiki zarządzania w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu. W artykule podjęto próbę identyfikacji wpływów kultur narodowych w obszarze rozwoju pracowników. Zaprezentowano w nim kierunki wpływu poszczególnych wymiarów kulturowych na stosowane metody i narzędzia. Następnie na postawie analizy literatury scharakteryzowano rozwiązania wykorzystywane w zakresie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach japońskich i amerykańskich, jednocześnie wskazując, na ile są one zgodne z kulturą narodową dwóch badanych krajów. Analiza pozwoliła na identyfikację stopnia, w jakim wskazywane w literaturze determinanty kulturowe w rzeczywistości kształtują ten niezwykle istotny dla działania przedsiębiorstw obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: