Object structure
Title:

Źródła informacji w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych przez menedżerów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of Information in the Process of Taking Key Professional Decisions by Managers

Creator:

Stompór-Świderska, Jagoda

Subject and Keywords:

podejmowanie decycji ; źródła informacji ; kluczowe decyzje zawodowe ; decyzje menedżerskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 688-698

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zagadnienia poszukiwania źródeł informacji przez menedżerów podejmujących kluczowe decyzje zawodowe oraz przedstawia doniesienie z badań empirycznych. Kluczowe decyzje zawodowe dotyczą ważnego dla decydenta przedmiotu decyzji związanego z jego życiem zawodowym. Decyzje te mają istotne konsekwencje zawodowe dla decydenta. Gromadzenie informacji odnoszących się do zadania decyzyjnego jest bardzo ważnym etapem podejmowania decyzji. Dużą rolę odgrywają tu ocena wiarygodności źródeł informacji, modyfikacja własnych decyzji pod wpływem informacji oraz poszukiwanie nowych źródeł informacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: