Object structure
Title:

Problemy wynagradzania menedżerów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of Managers Remuneration

Creator:

Felniak, Urszula

Subject and Keywords:

menedżer ; wynagrodzenia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 169-180

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zasady kształtowania pakietów wynagrodzeń menedżerów we współczesnych organizacjach. Omówiono w nim problemy związane z ustalaniem optymalnego poziomu wynagrodzeń oraz z doborem składników pakietu wynagrodzeń menedżerów. Dużo miejsca poświęcono poszukiwaniom skutecznych mierników oceny efektów wykorzystywanych do kształtowania wynagrodzeń menedżerów i projektowaniu bodźców długoterminowych. Artykuł porusza również kwestię jawności wynagrodzeń menedżerów. Prezentuje doświadczenia amerykańskie w zwiększaniu transparentności wynagrodzeń menedżerów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: