Object structure
Title:

Rola menedżera w procesie oceny pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Manager in the Process of Employees Appraisal

Creator:

Borowska-Pietrzak, Agata

Subject and Keywords:

kadra menedżerska ; system oceny ; rozmowa oceniająca ; kryteria oceny ; zachowania menedżerskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 90-99

Abstrakt:

Artykuł stanowi próbę określenia roli menedżera w procesie oceny pracowników. W jego pierwszej części przedstawiono istotę oceniania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy oceniającej jako podstawowego elementu w procesie oceny. Podkreślono, że kluczowe znaczenie ma rozmowa oceniającą w kontekście wszystkich elementów oceny. W dalszej części artykułu określono wpływ roli menedżera na elementy procesu oceny, stwierdzając, że rola ta najsilniej oddziałuje w trakcie przeprowadzania rozmowy oceniającej. W ostatniej części artykułu na podstawie badania ankietowego dokonano ana- lizy przypadku postaw menedżerskich w procesie przeprowadzania rozmowy oceniającej w firmie X.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: