Object

Title: "My" i "oni" w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników

Title in english:

"Us" and "them" in Organizations. Sense of Organizational Fairness and Counterproductivity Among Employees

Creator:

Macko, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 459-471

Abstrakt:

W pracy pokazano, jak ważnym elementem praktyki kierowania jest aktywne zaangażowanie kierownictwa w tworzeniu wśród pracowników przekonania o uczestniczeniu w sprawiedliwej organizacji. Dzięki danym pochodzącym od 492 badanych poczucie sprawiedliwości organizacyjnej zdefiniowano operacyjnie w sposób uwzględniający kontekst kulturowy działania polskich organizacji. Stwierdzono, iż poczuciu niesprawiedliwości dystrybutywnej, proceduralnej, retrybutywnej i interpersonalnej towarzyszy wzrost liczby zachowań kontrproduktywnych. Zapewniono dane pozwalające wnioskować o sposobach formułowania ocen sprawiedliwości organizacyjnej na bazie postrzeganej jakości procesu kontrolowania pracy i autorytetu przełożonych. To uwidacznia, jak istotną rolę w kształtowaniu zachowań organizacyjnych mają kompetencje przełożonych i jakość formalnie sprawowanej kontroli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121211

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information