Object structure
Title:

Nurt krytyczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Critical Management śtudies in Human Resource Management

Creator:

Sułkowski, Łukasz

Subject and Keywords:

nurt krytyczny w zarządzaniu ; krytyczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 737-744

Abstrakt:

Nurt krytyczny w zarządzaniu (Critical Management Studies) wykrystalizował się dopiero na początku lat 90. XX wieku. Pionierskie prace podejmujące wątek demistyfikacji ideologicznych i opartych na strukturach dominacji funkcji zarządzania pojawiały się już w latach 70., jednak w ostatnich dwóch dekadach CMS przybrał postać zinstytucjonalizowanego dyskursu. Nurt studiów krytycznych w zarządzaniu daje dość wypaczony obraz nauk o zarządzaniu i praktyki menedżerskiej oparty na interpretacjach zaczerpniętych z myśli neomarksistowskiej, postmodernistycznej i z feminizmu radykalnego. W tym rozumieniu zarządzanie zasobami ludzkimi jest pseudoteorią i pakietem praktyk organizacyjnych racjonalizujących niesprawiedliwe status quo. Zdając sobie sprawę z jednostronności tego spojrzenia, warto jednak dostrzec problemy eksponowane przez nurt krytyczny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: