Object structure
Title:

Uczciwość, wiarygodność, otwartość komunikacyjna jako podstawowe kompetencje etyczne współczesnego kierownika

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Honesty, Credibility and Communication Receptiveness as Fundamental Ethical Competencies of Modern Manager

Creator:

Czajkowska, Maria

Subject and Keywords:

etyka ; kompetencje ; kierownik ; uczciwość ; wiarygodność ; otwartość komunikacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 131-139

Abstrakt:

Współczesne otoczenie organizacyjne ulega ciągłym zmianom. W efekcie tych przemian organizacje poszukują nowych sposobów zarządzania. Kształtowanie systemu wartości i funkcjonowanie organizacji na podstawie zasad etyki biznesu może być i jest postrzegane przez współczesnych kierowników jako konieczność i szansa. W szerokiej gamie kompetencji kierowniczych istotną rolę odgrywają kompetencje etyczne, tj. uczciwość, wiarygodność czy otwartość komunikacyjna. Przenikają się one wzajemnie i uzupełniają, razem kształtując kolejną wartość dla współczesnych organizacji, jaką jest zaufanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: