Object

Title: Adaptacja zawodowa absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych - wstępne wyniki badań

Title in english:

Professional Adaptation of Graduates of Military Academy of Land Forces - Initial Research Results

Creator:

Antczak, Zbigniew ; Gutt, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 25-33

Abstrakt:

W artykule wstępnie zdiagnozowano proces adaptacji zawodowej kadr kierowniczych w organizacji, na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie adaptacji formalnej i nieformalnej. Ta druga w sposób istotny uzupełniała braki adaptacji formalnej pozwalając na osiągnięcie 90% skuteczności wprowadzenia do pracy. Działania nieformalne oficerów i podoficerów w kontekście adaptacji wskazują na ich profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121168

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information