Object structure
Title:

Archetypy ról zarządczych - perspektywa psychodynamiczna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Archetypes of Managerial Roles. Psychodynamic Perspective

Creator:

Barabasz, Adela ; Bełz, Grzegorz

Subject and Keywords:

odnowa i transformacja przedsiębiorstw ; triumwirat ról ; osobowość organizacji ; psychoanaliza organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 34-46

Abstrakt:

Artykuł jest pierwszą próbą syntezy przeprowadzanych przez autorów badań związanych z trzema archetypowymi rolami zarządczymi. W wyniku uwzględnienia systemowej perspektywy rozumienia organizacji w procesach odnowy i wzrostu przedsiębiorstw powstała koncepcja triumwiratu ról, na który składają się trzy archetypy: przedsiębiorczy, przywódczy i menedżerski. Może być ona zastosowana w procesach transformacji, zwłaszcza przy wykorzystaniu podejścia psychodynamicznego do osobowości kluczowych postaci, a także idei osobowości organizacji będącej ich wypadkową. Artykuł charakteryzuje krótko każdą z archetypowych ról oraz przedstawia koncepcję ich triumwiratu zgodnie z psychologiczną interpretacją, opartą na podejściu psychoanalitycznym w kontekście zjawiska przeniesienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: