Object

Title: Badanie i pomiar poziomu empowermentu – wyniki badań, ocena narzędzi identyfikacji poziomu empowermentu w organizacji

Title in english:

Research and measurement of empowerment level – survey results, assessment of empowerment level identification tools in an organization

Creator:

Czubasiewicz, Halina ; Grajewski, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 95-110

Abstrakt:

Artykuł prezentuje koncepcję empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Zaprezentowano w nim istotę empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Celem artykułu było zaprezentowanie narzędzia identyfikacji i pomiaru poziomu empowermentu w organizacjach i wykorzystanie tego narzędzia w zarządzaniu. W badaniach wykorzystano narzędzie skonstruowane przez autorów, które diagnozuje przejawy świadczące o poziomie i zakresie empowermentu. Dodatkowym walorem zastosowanego narzędzia jest możliwość, przy jego użyciu, diagnozowania tych obszarów, które należy doskonalić, aby nie stały się barierą samodzielności pracowników. Wyniki badań wskazują, że bariery te najczęściej występują w obszarach samodzielności, odpowiedzialności i akceptacji przez przełożonych partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.07 ; oai:dbc.wroc.pl:63164

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information