Object structure
Title:

Adaptacyjność strukturalna polskich przedsiębiorstw jako przejaw procesu adaptacji organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural adaptability of Polish enterprises as a form of the organization’s adaptation proces

Creator:

Kraśniak, Janusz

Subject and Keywords:

struktura organizacyjna ; zdolności adaptacyjne ; odpowiedniość strukturalna ; luka strukturalna ; organizational structure ; adaptability ; structural adaptability ; structural gap

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 194-203

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki postępowania badawczego zmierzającego do identyfikacji poziomu adaptacyjności struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw. Przedstawiono także założenia i istotę zmiany struktury organizacyjnej interpretowanej jako proces jej adaptacji. Na podstawie ankiet skierowanych do kierownictwa badanych przedsiębiorstw zidentyfikowano stan odpowiedniości i luki strukturalnej. Stan odpowiedniości strukturalnej potwierdzający wysoki poziom zdolności adaptacyjnych badanych przedsiębiorstw w większym stopniu dotyczy cech struktur organizacyjnych i cech kontekstu organizacyjnego oraz kontekstu konstytuowanego przez mikrootoczenie krajowe i makrootoczenie. Stan luki strukturalnej wskazujący na niższy poziom zdolności adaptacyjnych dotyczy stanu cech struktur i cech kontekstu konstytuowanego głównie przez mikrootoczenie międzynarodowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

czasopismo

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: