Object

Title: Strategia w warunkach współpracy sieciowej: elastyczność czy usztywnienie? Wyniki badań terenowych

Title in english:

Strategy under conditions of network cooperation: flexibility or rigidity? Field study results

Creator:

Ćwik, Krzysztof ; Lichtarski, Janusz Marek ; Piórkowska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 111-124

Abstrakt:

Sieci międzyorganizacyjne często utożsamia się z wysoką elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi. Brak jest jednak jednoznacznych potwierdzeń empirycznych w tym obszarze, w szczególności dotyczących elastyczności na płaszczyźnie wewnątrzorganizacyjnej. Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań terenowych nad elastycznością strategii organizacji węzłowych. Wykorzystując metodę przekrojowego studium przypadku, pogłębionej analizie poddano siedem przedsiębiorstw, stosując różne techniki gromadzenia danych, a dwa przedsiębiorstwa scharakteryzowano szczegółowo w opracowaniu. Zaprezentowane badania ukazują przykłady przeciwnych kierunków zmian w obszarze elastyczności strategicznej w warunkach współpracy sieciowej. W przypadku jednego z obiektów badania zaobserwowano, że rzeczywiście zwiększeniu stopnia intensyfikacji powiązań sieciowych towarzyszyło zwiększenia stopnia elastyczności strategii. W drugim jednak kierunek ten był odwrotny – zwiększanie stopnia intensyfikacji współpracy sieciowej skutkowało „usztywnieniem” strategii działalności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.08 ; oai:dbc.wroc.pl:63165

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information