Object structure
Title:

Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Principles and tools of RCA analysis realization

Creator:

Obora, Hubert

Subject and Keywords:

problem ; analiza przyczyn ; przyczyna źródłowa ; cause analysis ; root cause

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 304-314

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty analizy źródłowych przyczyn problemu (Root Cause Analysis) jako metody mogącej znaleźć swoje zastosowanie w procesie rozwiązywania problemów z obszaru strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł rozpoczęto od wskazania zasadności wykorzystywania w procesach zarządzania strategicznego narzędzi analizy problemów. W dalszej kolejności przedstawiono ideę analizy RCA opartą na pojęciu źródłowej przyczyny problemu oraz jej główne założenia. Prezentację głównych założeń RCA rozpoczęto od przedstawiania propozycji układu faz i etapów postępowania charakterystycznych dla tej metody. W ramach przyjętego sposobu postępowania omówiono podstawowe zasady realizacji RCA odnoszące się do poszczególnych faz i etapów postępowania badawczego. Dla każdej z faz postępowania badawczego przedstawiono wybrane techniki pomocnicze, czyniące proces analizy bardziej skutecznym i efektywnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.24

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: