Object

Title: Współdziałanie przy formułowaniu celów strategicznych na przykładzie obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej

Title in english:

Cooperation in setting goals on the example of the functional area of Leszno agglomeration

Creator:

Perska-Tembłowska, Anita

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 328-336

Abstrakt:

Formułowanie strategii rozwoju gminy stanowi wieloetapowy proces, w który zaangażowane są różne podmioty i jednostki, w większości zlokalizowane na terenie danej gminy. Jeszcze większym wyzwaniem w zakresie organizacji i zarządzania jest formułowanie strategii rozwoju dla obszaru obejmującego gminy, które charakteryzują się wspólnymi uwarunkowaniami geograficznymi, społeczno-gospodarczymi, systemem powiązań funkcjonalnych. Wówczas następuje konieczność podjęcia dialogu między interesariuszami tych gmin. Głównym celem artykułu była identyfikacja interesariuszy zaangażowanych w proces wyboru celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej do 2030 roku. Wskazane zostały mechanizmy współdziałania oraz stosowane narzędzia mające na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy gmin. W artykule wykorzystano informacje pozyskane w trakcie wywiadu pogłębionego oraz dokonano analizy literatury i materiałów źródłowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.26 ; oai:dbc.wroc.pl:63197

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information