Object structure
Title:

Strategie zarządzania instytutami badawczymi na przykładzie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategies of managing of research institutes based on the Institute of Electronic Materials Technology in Warsaw

Creator:

Matyjas, Zbigniew

Subject and Keywords:

proces zarządzania strategicznego ; metody analizy strategicznej ; instytuty badawcze ; strategic management process ; methods of strategic analyses ; research institutes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 225-233

Abstrakt:

Podstawowym celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania wybranej metody z zakresu zarządzania strategicznego dla budowania strategii instytutów badawczych. Jako dodatkowy cel opracowania przyjęto próbę zastosowania wybranej metody w instytucie badawczym na przykładzie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych w artykule rozważań stwierdzono, iż proces zarządzania strategicznego może wspomagać formułowanie strategii w instytutach badawczych, przy czym z uwagi na specyfikę tych jednostek poszczególne metody należy poddawać modyfikacjom. Przykładem takiej modyfikacji było przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem macierzy BCG na przykładzie ITME, gdzie dokonano modyfikacji zmiennych w macierzy z relatywnego udziału w rynku i relatywnego wzrostu rynku na potencjał rynkowy technologii i szybkość wdrożenia technologii, co pozwoliło na prezentację wyników macierzy z uwzględnieniem specyfiki analizowanej organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: