Object

Title: Indywidualna orientacja przedsiębiorcza: konceptualizacja, pomiar i ocena

Title in english:

Individual entrepreneurial orientation: conceptualization, measurement and assessment

Creator:

Karpacz, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 172-182

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie konceptualizacji i narzędzi pomiaru indywidualnej orientacji przedsiębiorczej. Jego realizacja była oparta na wynikach studiów literatury oraz wynikach ilościowych badań empirycznych, które przeprowadzono w celowo dobranej dużej organizacji prowadzącej działalność w sektorze IT. Badaniem objęto 478 pracowników tej organizacji niebędących menedżerami. Na podstawie rezultatów tych prac badawczych udowodniono istnienie indywidualnej orientacji przedsiębiorczej, a zatem pewnej wartości na najniższym poziomie w hierarchii organizacyjnej. Ponadto ustalono, że pracownicy uaktywniając swoje zachowania przedsiębiorcze jako zachowania poza rolą, będą mogli doświadczać wysokich wyników. Kontynuowanie prac badawczych nad zależnościami między orientacją przedsiębiorczą pracowników a osiąganymi przez nich wynikami wpisuje się w sugerowany kierunek badań mający na celu lepsze zrozumienie relacji pomiędzy tymi zmiennymi na poziomie indywidualnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.13 ; oai:dbc.wroc.pl:63170

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information