Object structure
Title:

Ocena dojrzałości przedsiębiorstwa w obszarze skutecznego wdrażania lean management - indagacja w przemyśle maszynowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Enterprise maturity assessment in the effective lean management implementation area – questioning in the engineering industry

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

lean management ; szczupłe zarządzanie ; dojrzałość przedsiębiorstwa ; sektor maszyn rolniczych ; enterprise maturity ; agricultural machinery sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 275-291

Abstrakt:

Fundamentalnym celem publikacji jest ocena poziomu dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych w obszarze skutecznego wdrażania lean management. W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działanie niezbędne zarekomendowano: na płaszczyźnie teoretycznej nominowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości w sferze skutecznej implementacji lean management; na płaszczyźnie projektowej skompilowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny stanowiącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów; na płaszczyźnie empirycznej indagację wśród producentów sektora maszyn rolniczych (weryfikacja metody w praktyce). Interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu stwarza problemy w doborze metod badawczych, za pomocą których zamierza się opisywać dany problem. W badaniach empirycznych często wykorzystuje się (bezpośrednio lub z pewnymi modyfikacjami) zweryfikowane w innych badaniach metody i narzędzia badawcze. Podobnie postępują autorzy pracy, jednak metoda i narzędzia są dobrane według przyjętej koncepcji metodycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.22

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: