Object structure
Title:

Trzydzieści lat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Thirty years of the entrepreneurship development in Poland

Creator:

Pandel, Natalia ; Sołoducho-Pelc, Letycja

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; przedsiębiorca ; działalność gospodarcza ; sektor MSP ; rozwój ; entrepreneurship ; entrepreneurs ; economic activity ; SME sector ; development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 315-327

Abstrakt:

Przedsiębiorczość uznawana jest obecnie za najsilniejszą gospodarczą siłę, jaka ukształtowała współczesny świat. W Polsce w ostatnim trzydziestoleciu miały miejsce fundamentalne zmiany dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W roku 1988, wraz z wprowadzeniem Ustawy o działalności gospodarczej, nastąpiło przejście z systemu gospodarki centralnie planowanej do systemu wolnorynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w latach 1989-2018. Jako metody badawcze wykorzystano przegląd literatury oraz analizę danych statystycznych GUS i wyników badań ilościowych. Mając na uwadze dystans, jaki w roku 1989 dzielił rodzime firmy od przedsiębiorstw z innych krajów, warto zwrócić uwagę na tempo wzrostu, rozwoju, innowacyjność i kreatywność polskich przedsiębiorców. W dalszych badaniach warto skoncentrować się na współpracy z ośrodkami akademickimi i laboratoriami badawczo-rozwojowymi firm sektora MSP oraz edukacji przedsiębiorczości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.25

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: