Object

Title: Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym

Title in english:

Public entrepreneurship as the premise for shaping business models in the public sector

Creator:

Wodecka-Hyjek, Angelika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 454-464

Abstrakt:

Aktualne rozważania w zakresie problematyki modeli biznesu dotyczą w szczególności sektora biznesu. Novum w tym zakresie stanowi teza o potrzebie kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym i organizacjach non profit. Eksploracja zagadnień dotyczących przedsiębiorczości publicznej pozwala zauważyć związek pomiędzy działaniami przedsiębiorców publicznych a dążeniem do formułowania modeli biznesu. Celem artykułu jest ukazanie potrzeby i specyfiki implementacji koncepcji modeli biznesu w sektorze publicznym w kontekście przedsiębiorczości publicznej. W opracowaniu wskazano definicję oraz usystematyzowano aktualne uwarunkowania przedsiębiorczości publicznej wraz z odniesieniem do koncepcji wartości publicznej, scharakteryzowano kontekst zależności koncepcji modelu biznesu i przedsiębiorczości, a następnie zaprezentowano założenia modelu biznesu w sektorze publicznym, wskazano jego atrybuty oraz dokonano oceny implementacji w tym obszarze. Artykuł stanowi rezultat kwerendy aktualnej literatury przedmiotu w zakresie podjętego problemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.37 ; oai:dbc.wroc.pl:63220

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information