Object

Title: Relacje społeczno-ekonomiczne w podregionach Dolnego Śląska

Title in english:

Socio-Economic Relations in Lower Silesia Subregions

Creator:

Przybyła, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 429-437

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej występującej w podregionach Dolnego Śląska klasyfikowanych, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), na poziomie NTS 3. Dokonano również próby wykazania wewnętrznych zróżnicowań mających miejsce w regionie. Badaniu poddano następujące wielkości: wydatki i dochody budżetów w przeliczeniu na mieszkańca, stopę bezrobocia rejestrowanego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, liczbę podmiotów zarejestrowanych oraz jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON, nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach oraz przyrost naturalny i migracje ludności. Do badania zgromadzono przestrzenne szeregi danych dla roku 2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119189

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information