Object

Title: Redagowanie ustaleń urbanistycznych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

Title in english:

Town Planning Decisions vs. Contemporary Civilisation Challenges

Creator:

Chudak, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 67-76

Abstrakt:

Artykuł przedstawia, w kontekście zmian regulacji prawnych oraz wobec aktualnych uwarunkowań o charakterze globalnym (ekonomicznych, technologicznych, społeczno-demograficznych i ekologicznych), próbę identyfikacji uniwersalnego zakresu ustaleń planistycznych na płaszczyźnie lokalnej, przyjmując za podstawę przeznaczenie terenów, których wydzielenia dokonano w oparciu o przegląd piśmiennictwa. Do osiągnięcia tego celu posłużono się tabelarycznym zestawieniem potencjalnej treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozróżnieniu na elementy obligatoryjne i fakultatywne. Szczególną uwagę zwrócono na mieszkalnictwo, usługi i przemysł jako kategorie funkcjonalne determinujące rozwój jednostek terytorialnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119158

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information