Object structure
Title:

Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami - na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation Between Local Governments and Entrepreneurs on the Example of Chosen Cluster Initiatives

Creator:

Klemens, Brygida

Subject and Keywords:

instytucje samorządów terytorialnych ; klastry ; współpraca ; przedsiębiorca ; local government institutions ; government institutions ; business cluster ; cooperation ; entrepreneur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 210-221

Abstrakt:

W artykule ukazano rolę współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami w procesie tworzenia i funkcjonowania inicjatyw klastrowych (na przykładzie województwa opolskiego). Interesującymi pytaniami były: Czy występuje taka współpraca, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Jakie są bariery współpracy między sektorem publicznym a prywatnym? Czego od władz oczekują przedsiębiorcy i animatorzy inicjatyw klastrowych, a co od nich otrzymują? Ważną kwestią było też zbadanie, czy przedsiębiorcy dążą do współpracy i na jakiej płaszczyźnie jest ona możliwa. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: