Object structure
Title:

Efekty funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effects of Functioning of Slupsk Special Economic Zone

Creator:

Małachowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

specjalne strefy ekonomiczne ; polityka regionalna UE ; rozwój regionalny ; special economic zones ; EU regional policy ; regional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 311-324

Abstrakt:

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 r. Położona jest w północnej części Polski, w bliskości Republiki Federalnej Niemiec. Na koniec grudnia 2009 r. powierzchnia całkowita Strefy wynosiła 401,1725 ha (z czego ok. 59,1% stanowiły grunty zagospodarowane) rozlokowanych w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Do tego czasu wydano 71 zezwoleń na działalność gospodarczą w SSSE. Liczba zatrudnionych zasadniczo systematycznie wzrastała i wynosiła 2,4 tys. osób. Funkcjonują tu firmy głównie z branży motoryzacyjnej, hutnictwa, przetwórstwa drzewnego, branży metalowej, przetwórstwa ryb oraz usług transportu i magazynowania. Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie funkcjonować do 2020 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: