Object structure
Title:

Rola i znaczenie audytu w zakresie ochrony zasobów sektora publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role and Importance of Audit for the Protection of Public Sector Resources

Creator:

Dylewski, Marek

Subject and Keywords:

struktura finansów publicznych ; audyt ; sektor finansów publicznych ; structure of public finances ; audit ; public finance sector ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 86-94

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oceny przydatności audytu w procesie ochrony zasobów publicznych oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystywania. Autor wskazuje na istotę audytu wewnętrznego oraz ewolucję jego roli. Szczególne miejsce poświęcono znaczeniu audytu wewnętrznego w ochronie zasobów sektora finansów publicznych. W końcowej części autor stawia tezę, że potrzebne są badania dotyczące roli audytu w budowaniu systemów kontroli zarządczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: