Object structure
Title:

Modernizacja i westernizacja w gospodarce przestrzennej XXI wieku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modernization and Westernization in Spatial Economy of the XXIst Century

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

modernizacja ; gospodarka przestrzenna ; modernization ; spatial economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 360-367

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę nowych wyzwań dla gospodarki przestrzennej XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na źródła, przyczyny, mechanizmy i cechy dwóch procesów determinujących współczesną cywilizację: modernizacji i westernizacji. Opisano typy reakcji poszczególnych jednostek multiprzestrzennych na napór Zachodu i modernizację. Przedstawiono również założenia teorii stosunków międzynarodowych według S.P. Huntingtona oraz przesłanki i bariery ich praktycznych zastosowań w globalnej gospodarce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: