Object

Title: Wykluczenie cyfrowe jako bariera rozwoju lokalnego w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Title in english:

Digital Divide as a Barrier of Local Development in an Era of Knowledge-Based Economy

Creator:

Kina, Ewelina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 197-209

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest poświęcony identyfikacji zagadnienia, które stanowi jedno z głównych zagrożeń w dobie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego - wykluczenia cyfrowego. Autorka podejmuje próbę wskazania głównych wyzwań, jakie niesie za sobą rozwój nowej gospodarki i społeczeństwa dla rozwoju lokalnego, szczególnie akcentując w tym kontekście społeczne i ekonomiczne konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Artykuł ogniskuje uwagę na barierach rozwoju, które powstają w wyniku digital divide i stanowią istotne, a niestety często marginalizowane zagrożenia dla budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119169

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information