Object

Title: Zasoby endogeniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadków wybranych gmin województwa dolnośląskiego

Title in english:

Endogenous Resources as a Factor of Local And Regional Development. Case Study of Chosen Administrative Districts of Lower Silesia Voivodeship

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 579-588

Abstrakt:

W artykule omówiono wybrane zasoby endogeniczne czterech gmin aglomeracji wrocławskiej: Świdnicy, Oleśnicy, Jelcza-Laskowic i Brzegu Dolnego oraz związki między nimi a poziomem rozwoju badanych jednostek samorządu terytorialnego, jak również aglomeracji i regionu. Analizie poddano przede wszystkim: działalność przedsiębiorców, zasoby ludzkie oraz zasoby specyficzne dla badanych jednostek.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119204

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information